ULGI

ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 18.05.2014r.

 

Wysokość ulgi Osoby uprawnione Obowiązuje w komunikacji Podstawa prawna
BILETY JEDNORAZOWE
100 % STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP) zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 13.04.2007r. o zmianie
ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych
innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r,
poz. 558
POSEŁ i SENATOR zwykła, przyśpieszona,pospieszna, ekspresowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu
korzystania przez posłów i senatorów z
bezpłatnych przejazdów i przelotów na
terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem
niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
zwykła , przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o

zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515

95 % OPIEKUN LUB PRZEWODNIK TOWARZYSZĄCY W PODRÓŻY OSOBIE NIEWIDOMEJ ALBO OSOBIE NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła, przyśpieszona, pospieszna
OPIEKUN LUB PRZEWODNIK TOWARZYSZĄCY W PODRÓŻY INWALIDZIE WOJENNEMU I WOJSKOWEMU I GRUPY
93 % NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją
ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010
78 % NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH zwykła,, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach
przysługującym cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych
(Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
78 % DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce) zwykła, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o

zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego

STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM zwykła, przyśpieszona, pospieszna
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ zwykła, przyśpieszona
INWALIDA WOJENNY I GRUPY  

zwykła, przyśpieszona, pośpieszna

Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51 % NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją
ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
49 % OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o

zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego

37 % OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna
NIEWIDOMY zwykła, przyśpieszona, pośpieszna
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zwykła, przyśpieszona
INWALIDA WOJENNY (gr. inna niż I) zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68);
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
KOMBATANT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75)
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
WETERAN INWALIDA zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr
205 poz. 1203) o weteranach działańpoza
granicami państwa.
BILETY MIESIĘCZNE
93 % NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie

niektórych ustaw zawiązanych realizacją
ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)

51 % NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna
78 % DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
51 % STUDENT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją
ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U.
z 2011r. Nr 84, poz.455)
49 % UCZEŃ zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37 % NIEWIDOMY zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
33 % NAUCZYCIEL zwykła Ustawa z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z dn. 3 grudnia 2013 r., poz. 1421)
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI

Translate »