Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/platne/serwer15868/public_html/Badura-Maluch/wp-includes/media.php on line 892
EM-Karta – Badura-Małuch

EM-Karta

Regulamin korzystania z EM-karty

w P.H.U. Badura-Małuch Beata Badura i obowiązuje od 21.03.2018r.

 • 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin przedstawia podstawowe informacje o EM-karcie, określa zasady jej wydania i użytkowania oraz procedurę sprzedaży biletów miesięcznych z zastosowaniem EM-karty.
 2. Regulamin dostępny jest w biurze P.H.U Badura-Małuch Beata Badura 64-920 Piła ul. Rodła 23, na stronie internetowej badura-maluch.pl oraz do wglądu u kierowcy w autobusie.
 3. Wyciąg regulaminu otrzymuje pasażer przy odbiorze EM-karty.
 4. Ewentualne zmiany treści regulaminu, następować będą z tygodniowym Nowa treść regulaminu dostępna będzie jedynie w biurze P.H.U Badura-Małuch Beata Badura 64-920 Piła ul. Rodła 23 oraz stronie internetowej www.badura-maluch.pl. Zmiany te nie będą dostarczane pasażerom indywidualnie.

 

 • 2. Informacje o EM-karcie

 

 1. EM-karta jest plastikową kartą zbliżeniową, zawierającą w formie elektronicznej dane pasażera, szczegółowe dane dotyczące zakupionego biletu oraz informację o rejestracji karty w kursie z którego pasażer skorzystał.
 2. Prawidłowo użytkowana EM-karta działać będzie bez zakłóceń przez wiele lat, jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu i odczytu.
 3. EM-kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształceniem, zaginaniem oraz temperaturami powyżej 50 C i poniżej 4 C.
 4. Każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać usług przewozu osób świadczonych przez P.H.U Badura-Małuch Beata Badura w ramach biletu miesięcznego, musi obowiązkowo posiadać EM-kartę.
 5. EM-kart jest spersonalizowana. Korzystać z niej może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku odstąpienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu. Właściciel zatrzymanej EM-karty będzie mógł ja odebrać w miejscu jej wydania, okazując dokument tożsamości.
 6. EM- karta jest własnością pasażera, przy zakupie zostaję pobrana opłata w wysokości 20,00 zł. brutto.
 7. W przypadku uszkodzenia EM-karty z winy użytkownika, za wydanie duplikatu EM-karty pobrana zostanie opłata w wysokości 20,00 zł. brutto. Taka sam opłata pobrana zostanie w przypadku zgubienia EM-karty i konieczności wystawienia nowej.
 8. W przypadku, gdy uszkodzona, zagubiona lub wymieniana EM-karta, posiadała elektronicznie zapisany bilet, którego ważność jeszcze nie upłynęła, przypisanie tego biletu do duplikatu EM-karty będzie możliwe, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego – wydrukowanego biletu w formie papierowej. Brak tego biletu, uniemożliwi jego przypisanie do duplikatu EM-karty, co wiąże się z koniecznością wykupienia nowego biletu. Przeniesie ważnego biletu do duplikatu EM-karty, spowoduje zablokowanie i wycofanie z obiegu dotychczasowej EM-karty pasażera.
 • 3. Uzyskanie EM-karty
  1. EM-kartę uzyskuje się osobiście w biurze firmy P.H.U Badura-Małuch Beata Badura 64-920 Piła ul. Rodła 23, poprzez wypełniony czytelnie wniosek, który należy złożyć w biurze naszej firmy.
  2. Do wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do legitymacji, dowodu lub paszportu). Zdjęcie na odwrocie należy opisać (imię, nazwisko i nr. PESEL).
  3. Podczas wyrabiania EM-karty, każdy pasażer musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający zakup biletu ze zniżką.
  4. Odbioru EM-karty może dokonać jedynie wnioskodawca.

 

 

 • 4. Zakup biletu miesięcznego

 

 1. Od dnia 21.03.2018r. wszystkie bilety miesięczne po raz pierwszy sprzedawane będą w biurze firmy na podstawie wyrobionej EM-karty. Każdy następny bilet pasażer będzie mógł kupować w autobusie na podstawie EM-karty i danych zapisanych na tejże karcie.
 2. Przy zakupie biletu, należy dokładnie podać przystanek początkowy i końcowy podróży. Jest to bardzo ważne, ponieważ przejazd z innego przystanku, który nie jest zawarty pomiędzy podanym przez pasażera przystankiem początkowy i końcowym kursu, nie będzie możliwy.
 3. Zakup kolejnego biletu w autobusie będzie możliwy tylko z EM-kartą.
 4. Warunkiem zakupu biletu w autobusie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

– posiadanie EM-karty, która była wcześniej zaprogramowana sprzedanym biletem miesięcznym (chodzi o tą pierwszą sprzedaż w biurze)

– zachowana jest ciągłość w zakupach biletów miesięcznych ( bilety te kupowane są w każdym miesiącu)

– nie zmienia się trasa przejazdu ( kupowany bilet na nowy miesiąc posiada identyczną trasę przejazdu jak bilet, którego ważność się kończy).

 1. W chwili sprzedaży pasażer otrzymuje bilet – paragon fiskalny. Jest to podatkowy dokument, który obowiązkowo należy zachować. Będzie on wymagany do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, przypisania biletu do duplikatu EM-karty lub wystawienia faktury VAT. Bilet ten, bez ważnej EM-karty, nie uprawnia do przejazdów kursami realizowanymi przez naszą firmę.
 • 5. Użytkowanie EM-karty
 1. Tylko ważna EM-karta, z prawidłowo zapisanym w niej biletem miesięcznym uprawnia do przejazdów kursami realizowanymi przez naszą firmę.
 2. Każdy przejazd na podstawie EM-karty, należy obowiązkowo zarejestrować podczas wejścia do autobusu, przykładając EM-kartę na około 2 sekundy do czytnika bileterki, znajdującej się obok kierowcy. Rejestracja przejazdu zostanie pozytywnie odnotowana, gdy bileterka po krótkim pojedynczym sygnale dźwiękowym, potwierdzającym zbliżenie EM-karty, wyda kolejny krótki sygnał dźwiękowy, informujący o prawidłowym odczycie i ważności zapisanego na EM-karcie biletu.
 3. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu jednorazowego, uprawniającego do przejazdu danym kursem jeżeli:
  1. – nie posiada przy sobie ważnej EM-karty
  2. – posiadana EM-karta jest zniszczona i nie ma możliwości odczytu
  3. – próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu danym kursem
 4. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek okazać swoją EM-kartę wraz z   dokumentem uprawniającym do ulgi ustawowej, jeżeli bilet taką ulgę zawiera.
 5. Każdy ujawniony podczas kontroli przypadek braku obowiązkowej rejestracji przejazdu na podstawie EM-karty, traktowany będzie jak przejazd autobusem bez ważnego biletu.
 6. Utratę EM-karty należy bezzwłocznie zgłosić osobiście w biurze firmy Badura-Małuch.

 

PHU Badura-Małuch

 


Translate »